در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید آثار می توانید با شماره تلفن:

1772565 (98912+)

و پست الکترونیکی:

info@ismaelzadeh.com

تماس حاصل نمایید.

 

 

 

پایگاه اینترنتی استاد حسن اسماعیل زاده

کاری از گروه نرم افزاری سلکام

http://www.sallcom.org

مدیر و سرپرست پروژه: محمد (سلمان) طیب

 copyright 2005-2006 www.Ismaelzadeh.com All rights reserved.

webmaster: info@sallcom.org