حافظ و شاخه نبات

100*70

نورعلی شاه

100*70

از علی آموز اخلاص عمل

50*70

تک صورت قاجاریه (تار زن)

50*70

دو صورت قاجاریه

85*158

گنبد سلطانیه زنجان

60*90

سلمانی قدیم

60*90

شب حنابندان

100*70

شیرین و فرهاد

50*70

نورعلی شاه

100*70

آمدن خسرو و شیرین به دیدن فرهاد

100*70

تمثال حضرت علی (ع)

100*70

طعام دادن حضرت علی به پیرمرد بیمار

100*70

منظره ای از شمال ایران

60*90

سید اسدالله درویش

50*70

جنگ روز عاشورا

100*70

لیلی و مجنون

70*70

کشته شدن دیو سفید بدست رستم

100*70

تک صورت قاجاریه (آینه بدست)

100*70

شغل مسگری در زمان قدیم

100*70

درویش نورعلی شاه

100*70

شب زفاف در زمان قدیم

158*148

مراسم ختنه سوران

158*148

تمثال حضرت علی (ع)

58*130

آمدن حاجی از زیارت مشهد مقدس

80*136

کشته شدن دیو سفید بدست گیسیا بانو

130*90

ظهر عاشورا

190*135

اولین و قدیمی ترین اثر استاد

خروج مختار

140*245

قهوه خانه زمان قدیم

230*140

جنگ حضرت علی اکبر

150*250

جنگ هفت لشکر و گرفتارشدن خاقان چین بدست رستم

210*100

آتش رفتن سیاوش

 

 copyright 2005-2006 www.Ismaelzadeh.com All rights reserved.

webmaster: info@sallcom.org